Deploy a report

Chart - Haiti - Imports - Evolution - NCE: lard - - Annual FOB USD

Chart - Haiti - Imports - Evolution - NCE: lard - - Annual FOB USD

Table - Haiti - Imports - Evolution - NCE: lard - - Annual FOB USD

Date
Export Countries
2020
United States 18.795
Total 18,795

Chart - Haiti - Imports - Evolution - NCE: lard - - Monthly FOB USD

Chart - Haiti - Imports - Evolution - NCE: lard - - Monthly FOB USD

Table - Haiti - Imports - Evolution - NCE: lard - - Monthly FOB USD

No Data Available

Chart - Haiti - Exports - Evolution - NCE: lard - - Annual FOB USD

Chart - Haiti - Exports - Evolution - NCE: lard - - Annual FOB USD

Table - Haiti - Exports - Evolution - NCE: lard - - Annual FOB USD

No Data Available

Chart - Haiti - Exports - Evolution - NCE: lard - - Monthly FOB USD

Chart - Haiti - Exports - Evolution - NCE: lard - - Monthly FOB USD

Table - Haiti - Exports - Evolution - NCE: lard - - Monthly FOB USD

No Data Available

Chart - Haiti - Imports - Evolution / Exports - Evolution - NCE: lard - - Annual FOB USD

Chart - Haiti - Imports - Evolution / Exports - Evolution - NCE: lard - - Annual FOB USD

Table - Haiti - Imports - Evolution / Exports - Evolution - NCE: lard - - Annual FOB USD

Date
Export Countries
2020
Importaciones
United States 18.795
Total 18,795

Exportaciones
No Data Available

Chart - Haiti - Imports - Evolution / Exports - Evolution - NCE: lard - - Monthly FOB USD

Chart - Haiti - Imports - Evolution / Exports - Evolution - NCE: lard - - Monthly FOB USD

Table - Haiti - Imports - Evolution / Exports - Evolution - NCE: lard - - Monthly FOB USD

Importaciones
No Data Available

Exportaciones
No Data Available